Ieder mens heeft zijn eigen unieke karakter. Toch hebben mensen die een sekte of religie verlaten hebben een levensverhaal dat overeenkomsten kent. Ze zijn een tijdlang actief bezig geweest met religieuze activiteiten tot ze beseften dat er iets niet klopt. Vervolgens hebben ze gebroken met het geloof wat zijn sporen heeft nagelaten. Vaak hebben zij afscheid moeten nemen van dierbare vrienden en geliefde familieleden. Zij hebben hun leven opnieuw moeten definiƫren en de zin van het bestaan opnieuw moeten ontdekken.

Het is de bedoeling dat er op deze pagina verschillende verhalen komen te staan. Deze persoonlijke geschiedenissen tonen aan dat het breken met een religie of sekte een moeilijke beslissing is met ingrijpende gevolgen. Ik hoop dat je herkenning vindt in de verhalen, dat het je tot steun zal zijn en dat je weer hoop en vertrouwen in de toekomst zult hebben. Ik hoop dat het je inspireert om je eigen verhaal te vertellen.

Om de anonimiteit te waarborgen, kunnen sommige namen op verzoek gefingeerd worden.